گالری تصاویر رامیت

در این بخش مجموعه فعالیت های سیستم آموزشی رامیت در قالب تصویر جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان با این این مجموعه آموزشی ارایه شده است. رامیت فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ با تاسیس آموزشگاه زبان بهین دانش تحت مدیریت احمدرضا ابراهیمی آغاز کرد و با بهره گیری از علوم قدیم و جدید و تجربه آموزش، همواره تأکید بر شناخت روند یادگیری و ایجاد تفاوت مؤثر در نتیجه آموزش داشته است.