برخورد نامناسب معلمان با دانش آموزان

یکی دیگر از دلایل گریزان بودن دانش آموزان از مدرسه برخورد نامناسب معلمان است.

رابطه غیر صمیمی و خشک بین معلم و دانش آموز، ابزام به انجام تکالیف سنگین، بی توجهی به نظرات و احساسات دانش آموزان و…از جمله مسائلی است که در مدارس بسیار به چشم می آید.

اما متاسفانه تنبیه بدنی هم هنوز در برخی مدارس وجود دارد و هرزگاهی اخباری از برخورد خشن معلم با دانش آموزان شنیده می شود.

مهدی ملک محمد روانشناس در گفتگو با فرارو در رابطه با اثرات رفتار خشن کعلم با دانش آموزان می گوید: تنبیه خشونتی در درونش دارد که سبب می شود فردی که تنبیه شده به شکل خشنی ترنیب شود و در یک چرخه تولید خشونت بیوفتد.همچنین فرد نسبت به تکرار رفتاری که نا به هنجار بوده علاقه بیشتری پیدا می کند. فردی که تنبیه شده پس از تنبیه احساس خشم و کینه اش را به هرکس در جایگاه مشابه تنبیه گر تعمیم خواهد داد.و این امر دانش آموران را هرچه بیشتر از فضای مدرسه فراری خواهد داد.

این عوامل هر روز دانش آموزان را بیش از دیروز از مدرسه و کسب علم فراری میسازد و عملا هیچ کس هیچ فکر اساسی و مفیدی برای این فاجعه در مدارس ندارد.

حتی از تبیه بدنی که بگذریم، تنبیه هایی همچون مشق اضافه یا بیرون راندن دانش آموزان از کلاس یا حتی تحقیر کردن آنها در میان هم سن و سالانشان از جمله معضلاتی است که هنوز در برخی مدارس وجود دارد.